شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک

فن آوران سازه گهر
» » اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک

اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترکبتن ریزی فونداسیون اول از پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک جهت ذخیره گندم در این تصویر نشان داده شده است. سعی داریم مراحل اجرای پروژه ها را بصورت گام به گام در اختیار کاربران قرار دهیم و به این ترتیب بصورت شفاف بتوانیم سیر اجرایی پروژه را انتشار دهیم. این پروژه با ظرفیت 33400 تن جهت ذخیره گندم، یکی از پروژه های در دست اجرای تیم پرتوان فن آوران سازه گهر محسوب می شود.
تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده