شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ها

فن آوران سازه گهر

کارخانه آرد سینا همدان

مدیرعامل : آقای مهندس میثمی

1398/06/14

کارخانه آرد منصوبیان

مدیرعامل : اقای مهندس منصوبیان

1397/12/07

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده