شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد منصوبیان

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد منصوبیان


آدرس : استان تهران - شهرستان پاکدشت - بخش شریف آباد


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

66320224

66320224

مهندس منصوبیان

1) طراحی سیلو
2) عملیات خاکبرداری 
3) اجرای گالری تحتانی
4) اجرای فونداسیون 
5) اجرای لوله های هوادهی
6) اجرای فونداسیون سیلوی صادرات
7) اجرای کانالهای هوادهی
8)اجرای بدنه
9) اجرای سقف ترکیبی
10) اجرای برجکار
11) اجرای کته تخلیه
12) اجرای راهروی فوقانی

اطلاعات پروژه

ظرفیت 40.000 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 24m
قطر سیلو
مدت اجرا 135day
وضعیت پروژه های انجام شده / ذخیره گندم
ابعاد
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر
ارتفاع بدنه سیلو 24m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره گندم ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی طراحی سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده