شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد آشخانه بجنورد

فن آوران سازه گهر
» » » » سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد آشخانه بجنورد

سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد آشخانه بجنورد


آدرس : خراسان شمالی – کیلومتر 35 جاده بجنورد تهران-جنب روستای کریک – کارخانه آرد آشخانه


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

058-32476404

058-32476404

آقای مهندس محمود شریعت

1) طراحی و محاسبات سازه
2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون
3) اجرای گالری تحتانی 
4) اجرای فونداسیون
5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده 


اطلاعات پروژه

ظرفیت 2دستگاه به ظرفیت 20 هزار تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 25m
قطر سیلو
مدت اجرا 8
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد قطر داخلی 25 متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 25m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو ذخیره گندم ساخت سیلو ذخیره گندم سیلو بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده