شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم اتحادیه تعاونی روستایی دزفول

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم اتحادیه تعاونی روستایی دزفول

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم اتحادیه تعاونی روستایی دزفول


آدرس : خوزستان - دزفول - جاده اندیمشک به شوشتر - محل احداث سیلوهای ذخیره گندم


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

061-42422250

061-42422250

آقای مهندس لقمانی

1) طراحی و محاسبات سازه

2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون

3) اجرای گالری تحتانی 

4) اجرای فونداسیون

5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده

6) اجرای سقف ترکیبی 

8) اجرای سوله سایبان 

9) اجرای محوطه سازی 

7) اجرای کته تخلیه اطلاعات پروژه

ظرفیت 4 دستگاه سیلو به ظرفیت کل 30000 تن گندم
نوع سازه بتنی
ارتفاع 20 متر
قطر سیلو 24 متر
مدت اجرا 12 ماه
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد 24 متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 20 متر
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو ذخیره گندم سیلو بتنی سیلو سیلو سازی ساخت سیلو ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده