شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد زراعت الیگودرز

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد زراعت الیگودرز

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد زراعت الیگودرز


آدرس : لرستان ، الیگودرز ، کیلومتر 4 جاده ازنا   ( نمایش بر روی نقشه )


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

066-43323115

066-43323115

آقای دکتر محسن شریفی

 

1) طراحی و محاسبات سازه
2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون
3) اجرای گالری تحتانی 
4) اجرای فونداسیون
5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده 
6) اجرای سقف ترکیبی


 

اطلاعات پروژه

ظرفیت ۲ دستگاه به ظرفیت 16000 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع
قطر سیلو
مدت اجرا 8
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد قطر داخلی ۱۷ متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 30m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو بتنی سیلو ذخیره گندم سیلو ذخیره گندم ساخت سیلو

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده