شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ویثران اراک

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ویثران اراک

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ویثران اراک


آدرس : اراک - جاده تهران - حاجی اباد - کارخانه آرد ویثران


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

086-34131246

086-34131246

آقای مهندس سلیمانی

1) طراحی و محاسبات سازه

2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون

3) اجرای گالری تحتانی 

4) اجرای فونداسیون

5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده

6) اجرای سقف ترکیبی 


اطلاعات پروژه

ظرفیت ۲ دستگاه به ظرفیت 20000 تن گندم
نوع سازه بتنی
ارتفاع 30m
قطر سیلو
مدت اجرا 9
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد قطر داخلی 22 متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 30m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو بتنی سیلو ذخیره گندم ساخت سیلو ذخیره گندم سیلو

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده