شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شاد گیلان ( گیل آرد )

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شاد گیلان ( گیل آرد )

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شاد گیلان ( گیل آرد )


آدرس : رشت - ابتدای جاده تهران - رشت


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

013-36663222

013-36663222

آقای مهندس احمد زاده

1) طراحی و محاسبات سازه
2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون
3) اجرای گالری تحتانی 
4) اجرای فونداسیون
5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده
6) اجرای سقف ترکیبی 


اطلاعات پروژه

ظرفیت 1 دستگاه سیلوی 8000 هزار تنی ذخیره گندم
نوع سازه بتنی
ارتفاع 25
قطر سیلو
مدت اجرا 6
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد قطر داخلی 25 متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 25 متر
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی ساخت سیلو سیلو ذخیره گندم ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده