شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد مطهر اصفهان

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد مطهر اصفهان

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد مطهر اصفهان


آدرس : اصفهان - شهرک صنعتی محمد آباد - خیابان 26


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

03133803000

03133803000

آقای مهندس باقرپور

1) طراحی و محاسبات سازه
2) خاک برداری محل گالری و فونداسیون
3) اجرای گالری تحتانی 
4) اجرای فونداسیون 
5) اجرای بدنه با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده 
6) اجرای سقف ترکیبیاطلاعات پروژه

ظرفیت 3 دستگاه به ظرفیت 30000 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 38m
قطر سیلو
مدت اجرا 12
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد قطر داخلی 19 متر
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر بتن مسلح
ارتفاع بدنه سیلو 38m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو ذخیره گندم ساخت سیلو ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده