شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت اینتک ورودی گندم شرکت زرین خوشه کرج

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه ساخت اینتک ورودی گندم شرکت زرین خوشه کرج

پروژه ساخت اینتک ورودی گندم شرکت زرین خوشه کرج


آدرس : جاده قزوین - بعد از پلیس راه کمال آباد - سه راه طاووسیه


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

026-44522991

026-44522991

آقای مهندس شریفی

اطلاعات پروژه

ظرفیت
نوع سازه بتنی
ارتفاع
قطر سیلو
مدت اجرا 2 ماه
وضعیت ذخیره گندم
ابعاد
ضخامت دیواره
ارتفاع بدنه سیلو
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو ذخیره گندم سیلو بتنی ذخیره گندم ساخت سیلو

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده