شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه احداث سیلوی 1200 تنی ذخیره آرد شرکت آرد سازی زهره بناب

فن آوران سازه گهر
» » » » پروژه احداث سیلوی 1200 تنی ذخیره آرد شرکت آرد سازی زهره بناب

پروژه احداث سیلوی 1200 تنی ذخیره آرد شرکت آرد سازی زهره بناب


آدرس : آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - کیلومتر 14 جاده ملکان


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

041-37734614

041-37734614

آقای مهندس پناهنده

1) طراحی و محاسبات سازه
2) اجرای عملیات خاک برداری
3) اجرای فونداسیون رادیه
4) اجرای ستونها و دیوار برشی
5) اجرای تیر و سقف اول ( محل قرارگیری قیفها )
6) اجرای بدنه سیلو با استفاده از تکنولوژی قالب لغزنده
7) اجرای سقف نهایی به همراه بازشوها 

 

اطلاعات پروژه

ظرفیت 1200 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 16m
قطر سیلو
مدت اجرا 3
وضعیت ذخیره آرد
ابعاد 3*3
ضخامت دیواره 25 سانتی متر
ارتفاع بدنه سیلو 16m
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره آرد ذخیره آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده