شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شریف گالیکش

فن آوران سازه گهر
» » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شریف گالیکش

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شریف گالیکش


آدرس : ایران - گلستان - گالیکش


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

017-35833916

017-35833916

آقای بهمنیار

اطلاعات پروژه

ظرفیت 10000 تن
نوع سازه بتن
ارتفاع 25 متر
قطر سیلو
مدت اجرا 100 روز
وضعیت پروژه های انجام شده / ذخیره گندم
ابعاد
ضخامت دیواره
ارتفاع بدنه سیلو
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره گندم ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی طراحی سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده