شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم نم کارخانه آرد شریف گالیکش

فن آوران سازه گهر
» » » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم نم کارخانه آرد شریف گالیکش

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم نم کارخانه آرد شریف گالیکش


آدرس : گلستان، گالیکش، جنب سیلوی گندم گالیکش، نرسیده به دوراهی کلاله مشهد


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

01735833916 - 01735833863

01735833916 - 01735833863

آقای بهمنیار

1- عملیات خاکبرداری
2- اجرای فونداسیون
3- اجرای ستونها
4- سقف اول محل قرار گرفتن شانه تخم مرغی
5- اجرای بدنه سیلو با قالب لغزنده
6- اجرای سقف نهایی و محل بازشوها
7- اجرای شیب بندی شانه تخم مرغی

اطلاعات پروژه

ظرفیت 320 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 12 متر
قطر سیلو
مدت اجرا 3 ماه
وضعیت پروژه های انجام شده / ذخیره گندم
ابعاد 3*3 متر
ضخامت دیواره 35 cm
ارتفاع بدنه سیلو 12 متر
ابعاد ستون


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره آرد ذخیره آرد ساخت سیلوی بتنی طراحی سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده