شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

احداث سازه فلزی پل ارتباطی اسکله تا سیلوهای بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » » احداث سازه فلزی پل ارتباطی اسکله تا سیلوهای بندر امام خمینی

احداث سازه فلزی پل ارتباطی اسکله تا سیلوهای بندر امام خمینیشماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

اطلاعات پروژه

ظرفیت
نوع سازه
ارتفاع
قطر سیلو
مدت اجرا
وضعیت پروژه های انجام شده
ابعاد
ضخامت دیواره
ارتفاع بدنه سیلو
ابعاد ستون


تگ ها :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده