شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سرچشمه شاهرود

فن آوران سازه گهر
» » » پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سرچشمه شاهرود

پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سرچشمه شاهرود


آدرس : شاهرود


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

اطلاعات پروژه

ظرفیت 400تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 12متر
قطر سیلو
مدت اجرا
وضعیت پروژه های انجام شده / ذخیره آرد
ابعاد
ضخامت دیواره
ارتفاع بدنه سیلو
ابعاد ستون


تگ ها :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده