شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » » دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان


آدرس : شهرستان پاکدشت ورامین، کارخانه آرد منصوبیان


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

اقای مهندس منصوبیان


امروز در تاریخ 1397/12/13 بتن ریزی ساختمان تولید و بوجاری بخش تحتانی این پروژه در حال انجام است.
امروز در تاریخ 1397/12/14 در مرحله اماده سازی فونداسیون تولید و بوجاری هستیم.
در تاریخ 1397/12/21 اماده سازی فونداسیون سیلوی گندم به همراه قالب بندي پارت اول ديوار ساختمان توليد و بوجاري به ارتفاع ٣ متر انجام شده است.

اطلاعات پروژه

ظرفیت 2300 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع ارتفاع کندوی آرد 16 متر و ارتفاع کندوی گندم 20 متر
قطر سیلو
مدت اجرا 8 ماه
وضعیت پروژه های در دست ساخت
ابعاد 13 کندوی ذخیره آرد شامل 9 تا به ابعاد 3.16*3.16 و 4 تا به ابعاد 2.32*2.32 و 8 کندوی ذخیره گندم به ابعاد 3.4*2.95
ضخامت دیواره 20 سانتی متر
ارتفاع بدنه سیلو سیلوی ارد به ارتفاع 16 متر و سیلوی گندم به ارتفاع 20 متر
ابعاد ستون ستون های سیلوی ارد به ارتفاع 6.3متر و ستون های سیلوی گندم به ارتفاع 6.75متر و ابعاد مقطع 0.7*0.7 متر


تگ ها : ذخیره آرد ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده