شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

فن آوران سازه گهر
» » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه


آدرس : استان گلستان، شهرستان گنبد، کارخانه آرد حاجیلر قلعه


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

017-33284673

017-33284673

شوخ شیخی

1- طراحی کامل سیلو
2- عملیات خاکبرداری

3- گالری تحتانی اصلی
4- اجرای فونداسیون ها
5- گالری های فرعی
6- اجرای لوله های هوادهی
7- اجرای کف شانه تخم مرغی
8- اجرای بدنه سیلو
9- اجرای سقف ترکیبی فلزی و بتنی
10- اجرای کته تخلیه
11-راهروی فوقانی (کت واکر)
12- اجرای برج کار فلزی
13- اجرای سیلوی ستاره ایی وسط با گالری مربوط به دریچه تخلیه و سقف
در تاریخ 20.11.1397 در مرحله اتمام قالب بندی سقف گالری های سیلوی اول و شروع ارماتوربندی فونداسیون هستیم.

در تاریخ 02.12.1397 پایه تثبیت تاور و لوله هوادهی نصب شده است.

در تاریخ 03.12.1397 نبشی کشی کانال های هوادهی انجام شده است.

در تاریخ 04.12.1397 ارماتوربندی فونداسیون سیلوی دوم اغاز شده است.


در تاریخ 05.12.1397 بتن ریزی فونداسیون اول اغاز شده است.


در تاریخ 09.12.1397 در مرحله استارت رینگ قالب هستیم.


در تاریخ 11.12.1397 ارماتوربندی فونداسیون سیلوی دوم در مراحل پایانی است.


در تاریخ 12.12.1397 ارماتوربندی ریشه های بدنه سیلوی دوم و نصب دریچه های تخلیه این سیلو اغاز شده است.

در تاریخ 14.12.1397 در حال تخلیه قطعات تاور هستیم.

در تاریخ 15.12.1397 بتن ریزی فونداسیون سیلوی شماره 2 انجام شد.

در تاریخ 18.12.1397 نصب تاور انجام شد.

اطلاعات پروژه

ظرفیت 33400 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 22m
قطر سیلو
مدت اجرا 180day
وضعیت پروژه ها / پروژه های در دست ساخت
ابعاد
ضخامت دیواره 35 سانتیمتر
ارتفاع بدنه سیلو 22m
ابعاد ستون 4 * 4


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره گندم ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی طراحی سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده