شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

احداث سیلوی ذخیره گندم شرکت زرد گندم قزوین

فن آوران سازه گهر
» » احداث سیلوی ذخیره گندم شرکت زرد گندم قزوین

احداث سیلوی ذخیره گندم شرکت زرد گندم قزوین


آدرس : قزوین کیلومتر 12 جاده قزوین کرج


شماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

آقای خوش نژاد

اطلاعات پروژه

ظرفیت 30000 تن
نوع سازه بتنی
ارتفاع 20 متر
قطر سیلو
مدت اجرا 6 ماه
وضعیت پروژه ها / پروژه های در دست ساخت
ابعاد 24متر
ضخامت دیواره 35 سانتی متر
ارتفاع بدنه سیلو 20 متر
ابعاد ستون


تگ ها :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده