شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

احداث برجکار بتنی سیلوهای ترمینال غلات بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » احداث برجکار بتنی سیلوهای ترمینال غلات بندر امام خمینی

احداث برجکار بتنی سیلوهای ترمینال غلات بندر امام خمینی

احداث برجکار بتنی ترمینال غلات بندر امام خمینی در سال 1399.تگ های مطلب :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده