شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن

فن آوران سازه گهر
» » اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن

اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن

تگ های مطلب :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده