شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان

مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان

بتن ریزی فونداسیون سیلوهای گندم پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان در تاریخ 1397/12/23


پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر محسوب می شود.سعی داریم اخبار مربوط به تمامی مراحل اجرای پروژه را بصورت گام به گام در اختیار تمامی کاربران محترم سایت قرار دهیم. تصویر اخیر مربوط به مرحله بتن ریزی فونداسیون سیلوی گندم می باشد.
تگ های مطلب : سیلوی گندم سیلوسازی بتن ریزی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده