شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان

اخبار پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان
شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه سیلوسازی فعالیت های گوناگونی داشته است و پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان یکی از پروژه های در دست اجرای این مجموعه پرتوان محسوب می شود که سعی داریم اخبار مربوط به تمامی مراحل اجرای پروژه را بصورت گام به گام در اختیار تمامی کاربران محترم سایت قرار دهیم.

پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان دارای ظرفیت حدودا 2300 تن می باشد.سیلو های در دست ساخت این پروژه جهت ذخیره آرد و ذخیره گندم اجرا می شوند.این تصویر مربوط به قالب بندی پارت اول ديوار ساختمان توليد و بوجاري به ارتفاع ٣ متر است.
تگ های مطلب : ذخیره آرد ذخیره گندم سیلوسازی سیلو

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده