شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه اترک حاجیلر قلعه

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه اترک حاجیلر قلعه

اخبار پروژه اترک حاجیلر قلعه
در تاریخ 1397/12/19 مراحل نصب تاور انجام شده است.

پروژه سیلوسازی کارخانه ارد اترک یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است.سعی داریم مراحل اجرای تمامی پروژه ها را بصورت گام به گام در اختیار کاربران قرار دهیم و به این ترتیب بتوانیم بصورت شفاف  سیر اجرایی پروژه ها را منتشر کنیم.پروژه کارخانه آرد اترک دارای ظرفیت 33400 تن جهت ذخیره گندم است.در این تصویر مراحل نصب تاور را مشاهده می کنیم که در تاریخ 1397/12/19 انجام شده است.
تگ های مطلب : ذخیره گندم سیلوسازی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده