شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه اترک

فن آوران سازه گهر
» » اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه اترک

اخبار مربوط به اجرای گام به گام پروژه اترکاین تصویر مربوط به استارت رینگ قالب در پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک است که در تاریخ 1397/12/07 انجام شده است.پیش بینی شده است ساخت سیلوی بتنی این کارخانه توسط شرکت فن آوران سازه گهر در شش ماه انجام شود.ظرفیت این پروژه به اندازه ی 33400 تن ذخیره گندم است.
تگ های مطلب : سیلوسازی ساخت سیلوی بتنی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده