شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل پیشرفت پروژه کارخانه آرد اترک

فن آوران سازه گهر
» » مراحل پیشرفت پروژه کارخانه آرد اترک

مراحل پیشرفت پروژه کارخانه آرد اترکپروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک با ظرفیت 33400تن جهت ذخیره گندم یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است. تصویر اخیر مربوط به شروع ارماتوربندی فونداسیون سیلوی شماره 2 از این پروژه است که در تاریخ 1397/12/03 انجام شده است.
تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده