شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک

فن آوران سازه گهر
» » مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک

مراحل اجرای پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک


یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر، پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد اترک با ظرفیت 33400 تن جهت ذخیره گندم می باشد.تصویر اخیر مربوط به مرحله اتمام قالب بندی سقف گالری های سیلوی اول و شروع ارماتوربندی فونداسیون است.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده