شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل اجرای پروژه بندر ماهشهر

فن آوران سازه گهر
» » مراحل اجرای پروژه بندر ماهشهر

مراحل اجرای پروژه بندر ماهشهر




این تصویر مربوط به سیر اجرایی ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره گندم در بندر امام خمینی توسط مجموعه فن آوران سازه گهر می باشد. ظرفیت این پروژه 170000 تن میباشد. این تصویر مربوط به مراحل پایانی پروژه در حال اجرای ارتفاع 12.5 متری از کندوی شماره 20 است.
تگ های مطلب : ساخت سیلوی بتنی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده