شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه بندر امام خمینی

اخبار پروژه بندر امام خمینیمجموعه فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی فعالیت دارد و یکی از برترین پروژه های در دست اجرای این مجموعه ساخت ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000تن جهت ذخیره گندم است. این تصویر گویای اجرای ارتفاع 6.5 متری از کندوی شماره 20 در این پروژه می باشد.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده