شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل پیشرفت پروژه بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » مراحل پیشرفت پروژه بندر امام خمینی

مراحل پیشرفت پروژه بندر امام خمینی
پروژه ساخت سیلوی بتنی ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000تن جهت ذخیره گندم یکی از برترین پروژه های در دست اجرای مجموعه فن آوران سازه گهر می باشد. این تصویر گویای اجرای مراحل پایانی این پروژه است و شاهد اجرای ارتفاع 1.7 متری کندوی شماره 20 هستیم.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده