شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیر پیشرفت پروژه بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » سیر پیشرفت پروژه بندر امام خمینی

سیر پیشرفت پروژه بندر امام خمینی

شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی فعالیت دارد که یکی از پروژه های در دست اجرای این مجموعه ساخت ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000تن جهت ذخیره گندم می باشد.در این تصویر شاهد شروع بتن ریزی کندوی شماره 20 از این پروژه هستیم.


تگ های مطلب : ساخت سیلوی بتنی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده