شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل اجرای پروژه بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » مراحل اجرای پروژه بندر امام خمینی

مراحل اجرای پروژه بندر امام خمینی
اتمام بتن ریزی کندوی 19 در فاز دوم پروژه ساخت سیلوی بتنی ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000تن جهت ذخیره گندم.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده