شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیر تکامل پروژه بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » سیر تکامل پروژه بندر امام خمینی

سیر تکامل پروژه بندر امام خمینییکی از برترین پروژه های مجموعه فن آوران سازه گهر، ساخت ترمینال غلات بندر امام خمینی می باشد. این عکس مربوط به سیر تکامل ساخت سیلوی بتنی این پروژه با ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم می باشد.یکی ازپروژه های در حال ساخت شرکت فن آوران سازه گهر، ساخت ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم می باشد. عکسی که ملاحظه میفرمایید مربوط به ساخت کندوی شماره 19 در ارتفاع 18 متری می باشد. پروژه بندر امام خمینی دارای 2 فاز که هر فاز شامل 10 کندوی ذخیره گندم است و امروز در مراحل پایانی این پروژه مشغول ساخت کندوی 19 هستیم.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده