شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

کاتالوگ

فن آوران سازه گهر

کاتالوگ

شرکت فن آوران سازه گهر مجری ساخت سیلوی بتنی با طراحی روشی جدید، تخلیه صحیح گندم از سیلوها را در پروژه های در دست اقدام خود به مرحله اجرا دراورده است. طرح به کار برده شده توسط شرکت فن آوران سازه گهر، جهت تخلیه صحیح گندم از سیلوها، شامل احداث گالری های فرعی و ارتباط دهی انها به گالری اصلی و هدایت گندم به گالری های اصلی و فرعی از طریق دریچه های متعدد در کف سیلو و همچنین ایجاد شیب بندی در کف به سمت دریچه های مذکور می باشد. با این روش همه گندم های یک سطح در سیلو به یک میزان امکان تخلیه پیدا می کنند و تقدم و تاخر تخلیه تا حدود زیادی رعایت می گردد.
این روش در سیلوهای فلزی با توجه به عدم تحمل بارهای غیرمتقارن و امکان کج شدن سیلوها باید با دقت بیشتر و تمهیدات ویژه مورد استفاده قرار گیرد. ولیکن در سیلوهای بتنی امکان تحمل بار غیرمتقارن به دلیل طراحی سازه مربوطه با استفاده از این روش براحتی امکان پذیر است.
تگ های مطلب : سیلوها ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده