شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

رپورتاژ فروردین 96 (نشریه نگاه هستی)

فن آوران سازه گهر
» » » رپورتاژ فروردین 96 (نشریه نگاه هستی)

رپورتاژ فروردین 96 (نشریه نگاه هستی) 


تگ های مطلب : رپورتاژ نگاه هستی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده