شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

دهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان IBEX) 2016)

فن آوران سازه گهر
» » » دهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان IBEX) 2016)

دهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان IBEX) 2016) 


 


تگ های مطلب :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده