شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

تیزر اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » » تیزر اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی

تیزر اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینیدانلود

  

اتمام دو فاز پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن 


تگ های مطلب :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده