شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

چاپ نشریه نگاشته در شهریور 98

فن آوران سازه گهر
» » » چاپ نشریه نگاشته در شهریور 98

چاپ نشریه نگاشته در شهریور 98چاپ نشریه نگاشته در شهریور ماه 98 در رابطه با اجرای انحصاریه سیلوهای ستاره ای در فضای خالیه بین سیلو های اصلی جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
شرکت فن آوران سازه گهر با اجرای سیلوی ستاره ای در فضای خالی بین سیلو های اصلی، ظرفیت ذخیره سازی گندم را افزایش می دهد. چاپ شهریور ماه 98 در نشریه نگاشته تعدادی از پروژه های این شرکت که در آنها سیلوی ستاره ای اجرا شده است، را معرفی نموده است. این پروژه ها عبارتند از:
1-اجرای سیلوی ستاره ای به ظرفیت مجموعا 20000 تن در پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن
2-اجرای سیلوی ستاره ای به ظرفیت مجموعا 2000 تن در پروژه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره سازی گندم کارخانه آرد اتحاد کرج به ظرفیت 40000 تن
3-اجرای سیلوی ستاره ای به ظرفیت مجموعا 2000 تن در پروژه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره سازی گندم کارخانه آرد خوشه طلایی کرج به ظرفیت 31000 تن
4-اجرای سیلوی ستاره ای به ظرفیت مجموعا 8000 تن در پروژه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره سازی گندم کارخانه آرد طلوع فجر به ظرفیت 80000 تن
تگ های مطلب : ذخیره سازی گندم ساخت سیلوی بتنی سیلو سیلوی ستاره ای

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده