شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

انتشار اخبار مربوط به پروژه سیلوی بندر امام خمینی در نشریه نگاشته

فن آوران سازه گهر
» » » انتشار اخبار مربوط به پروژه سیلوی بندر امام خمینی در نشریه نگاشته

انتشار اخبار مربوط به پروژه سیلوی بندر امام خمینی در نشریه نگاشتهانتشار اخبار مربوط به بزرگترین پروژه احداث سیلوی ذخیره گندم توسط شرکت فن آوران سازه گهر در نشریه نگاشتهپروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره سازی گندم در تاریخ 1396/04/15 توسط شرکت فن آوران سازه گهر آغاز شد و هم اکنون این پروژه با اتمام ساخت بدنه تمامی سیلوهای فاز اول و دوم به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. در حال حاضر این پروژه در حال اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی سقف سیلو های فاز 2 بعنوان مراحل پایانی می باشد.نشریه نگاشته در شهریور ماه سال جاری اخبار مربوط به پیشروی و مراحل پایانی این پروژه را به چاپ رساند.
تگ های مطلب : ذخیره سازی گندم سیلو

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده