شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

چاپ نشریه نگاه هستی در ارتباط با حضور فن آوران سازه گهر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 2019

فن آوران سازه گهر
» » » چاپ نشریه نگاه هستی در ارتباط با حضور فن آوران سازه گهر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 2019

چاپ نشریه نگاه هستی در ارتباط با حضور فن آوران سازه گهر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 2019


 حضور شرکت فن آوران سازه گهر در نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 2019

فن آوران سازه گهر یکی از برترین مجری های ساخت سیلوی بتنی در ایران محسوب می شود.این شرکت در خرداد ماه سال 1398 برای سومین بار در نمایشگاه ایران اگروفود حضور به عمل آورد. از این رو نشریه نگاه هستی در تیر ماه سال 1398 مطلبی در ارتباط با حضور فن آوران در این نمایشگاه بین المللی منتشرنموده است.
در این مطلب شاهد بخشی از نظرات مدیریت عامل شرکت فن آوران سازه گهر (جناب مهندس احمد مدنی) در ارتباط با نمایشگاه های بین المللی خواهیم بود.

تگ های مطلب : ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده