شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

تیزر تبلیغاتی از پروژه های قدیمی تر شرکت فن آوران سازه گهر

فن آوران سازه گهر
» » » تیزر تبلیغاتی از پروژه های قدیمی تر شرکت فن آوران سازه گهر

تیزر تبلیغاتی از پروژه های قدیمی تر شرکت فن آوران سازه گهربرای مشاهده این تیزر لطفا روی کلمه دانلود کلیک کنید. این تیزر بخشی از پروژه های مختلف شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره سازی آرد و نیز ذخیره سازی گندم را به تصویر میکشد.
تگ های مطلب : ذخیره سازی گندم ذخیره سازی آرد ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده