شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاه هستی

فن آوران سازه گهر
» » » چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاه هستی

چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاه هستی
چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاه هستی در این چاپ از نشریه نگاه هستی عکس مربوط به پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی را مشاهده می کنید که در واقع بزرگترین پروژه احداث سیلوی بتنی در کل کشور محسوب می شود.ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره سازی گندم توسط شرکت فن آوران سازه گهر به مدیریت جناب مهندس احمد مدنی احداث گردیده است.
تگ های مطلب : ذخیره سازی گندم سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده