شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاشته

فن آوران سازه گهر
» » » چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاشته

چاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاشتهچاپ خرداد ماه 1398 در نشریه نگاشته که به معرفیه تعدادی از پروژه های شرکت فن آوران سازه گهر می پردازد. پروژه های معرفی شده در چاپ خرداد ماه 98 نگاشته به این شرح هستند:
1-پروژه احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره سازی گندم که در واقع بزرگترین پروژه بندری در کل کشورمحسوب میشود. این پروژه در تاریخ 1396/04/15  به همت تیم مدیریتی-اجرایی شرکت فن آوران سازه گهر اغاز گشت و در طی مدت زمان 8 ماه تمامی مراحل اجرا و تکمیل فاز 1 و البته اجرای کامل بدنه فاز 2 به انجام رسید. تصویر مربوط به این پروژه نشان دهنده پیشروی پروژه در طی مراحل مختلف و مرحله نهایی می باشد.
2-تصویر دوم مربوط به احداث سیلوی بتنی ذخیره گندم کارخانه آرد اتحاد به ظرفیت 40000تن جهت ذخیره سازی گندم می باشد.
3-تصویر سوم مربوط به احداث سیلوی بتنی ذخیره گندم شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی به ظرفیت 12000تن جهت ذخیره سازی گندم می باشد.
تگ های مطلب : سیلوی بتنی ذخیره گندم کارخانه آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده