شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

طرح فروردین و اردیبهشت 98 (نشریه نگاه هستی)

فن آوران سازه گهر
» » » طرح فروردین و اردیبهشت 98 (نشریه نگاه هستی)

طرح فروردین و اردیبهشت 98 (نشریه نگاه هستی)
مجله نگاه هستی دراردیبهشت ماه 1398 نمونه هایی از پروژه های سیلوسازی شرکت فن آوران سازه گهر را معرفی کرده است. این پروژه ها در زمینه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره گندم می باشند که به ترتیب عبارتند از:
1-پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی شامل 20 دستگاه به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم
2-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد طلوع فجر شامل 6 دستگاه به ظرفیت 80000 تن جهت ذخیره گندم
3-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد خوشه طلایی کرج شامل 4 دستگاه به ظرفیت 31000 تن جهت ذخیره گندم تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده