شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاه هستی)

فن آوران سازه گهر
» » » طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاه هستی)

طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاه هستی)مجله نگاه هستی در اسفند ماه 1397 نمونه هایی از پروژه های سیلوسازی شرکت فن آوران سازه گهر را معرفی کرده است. این پروژه ها در زمینه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره آرد و ذخیره گندم می باشند که به ترتیب عبارتند از:
1-پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم
2-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد زراعت الیگودرز به ظرفیت 160000 تن جهت ذخیره گندم
3-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد شریعت اشخانه بجنورد به ظرفیت 20000 تن جهت ذخیره گندم 
4-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد زرین خوشه کرج به ظرفیت 1000 تن جهت ذخیره آرد 
5-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه نشاسته شهدینه آران اصفهان به ظرفیت 1000 تن جهت ذخیره آرد


تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم ذخیره آرد ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده