شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاشته)

فن آوران سازه گهر
» » » طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاشته)

طرح اسفند ماه 97 (نشریه نگاشته)
مجموعه فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی فعالیت های بسیار ارزنده ای داشته است که نمونه هایی از فعالیت این مجموعه در نشریات متفاوت در اختیار کاربران قرار میگیرد. در چاپ اسفند ماه نشریه نگاشته شاهد پنج نمونه از پروژه های سیلوسازی این مجموعه هستیم.سیلوهای اجرا شده در این پروژه ها جهت ذخیره آرد و ذخیره گندم به کار گرفته می شوند و به ترتیب عبارتند از:
1-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد روشن یزد به ظرفیت 1000 تن جهت ذخیره آرد
2-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد خوشه طلایی کرج به ظرفیت 800 تن جهت ذخیره آرد
3-پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم
4-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان پاکدشت به ظرفیت 40000 تن جهت ذخیره گندم
5-پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد خوشه طلایی کرج به ظرفیت 31000 تن جهت ذخیره گندم

تگ های مطلب : ساخت سیلوی بتنی ذخیره آرد ذخیره گندم کارخانه آرد سیلوسازی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده