شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

طرح بهمن ماه 97 (نشریه نگاه هستی)

فن آوران سازه گهر
» » » طرح بهمن ماه 97 (نشریه نگاه هستی)

طرح بهمن ماه 97 (نشریه نگاه هستی)طرح بهمن ماه 97 (نشریه نگاه هستی)
شرکت فن آوران سازه گهر با برنامه ریزی و زمانبندی فشرده توانست پروژه هایی را به انجام برساند که از لحاظ سرعت و کیفیت سرآمد کلیه طرح های سیلوسازی کشور بوده است.بخشی از اطلاعات مربوط به اجرای پروژه های سیلوسازی توسط این مجموعه از طریق مجله نگاه هستی در اختیار مخاطبین قرار میگیرد.

تخصص شرکت فن آوران سازه گهر در ساخت سیلوی بتنی، زمان اجرای کلیه اجزای سیلو را به حداقل می رساند. به طور مثال در بخش بدنه کندوها از زمان شروع نصب قالب لغزنده تا پایان بتن ریزی بدنه 20 تا 25 روز به طول می انجامد. همچنین اجرای برنامه زمانبندی فشرده، سهم قابل توجهی در کاهش هزینه های پروژه دارد. به همین دلیل سیلوهای ساخته شده توسط شرکت فن آوران سازه گهر به لحاظ سرعت اجرا، قیمت و کیفیت، مثال زدنی و غیرقابل رقابت با سایرین می باشد.مجله نگاه هستی بخشی از فعالیت های مجموعه توانمند فن آروان در حیطه ی ساخت سیلوی بتنی  در دو نوع ذخیره گندم و ذخیره آرد را در در اختیار مخاطبین قرار می دهد.
تگ های مطلب : ذخیره آرد ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی سازه های بتنی قالب لغزنده بتن ریزی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده