شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

طرح دیماه 97 (نشریه نگاشته)

فن آوران سازه گهر
» » » طرح دیماه 97 (نشریه نگاشته)

طرح دیماه 97 (نشریه نگاشته)شرکت فن آوران سازه گهر از جمله شرکت های برتر در زمینه ساخت سیلوی بتنی است. سیلوهای ساخته شده توسط تیم فن آوران برای ذخیره آرد و ذخیره گندم کاربرد دارند. در چاپ دی ماه 1397 نشریه نگاشته شاهد تصویر مربوط به یکی از پروژه های در حال اجرای شرکت فن آوران در بندر امام خمینی با ظرفیت 170000تن هستیم.شرکت  فن آوران سازه گهر تاکنون پروژه های موفقیت امیز بسیاری در زمینه ساخت سیلوی بتنی به مرحله اجرا رسانده است.سیلوهای بتنی ذخیره سازی غلات مزایای بسیاری را شامل می شود. از عدم نیاز ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی که بگذریم حفظ کیفیت و جلوگیری از اسیب دیدن غلات مهم ترین ویژگی این سیستم انبارش می باشد. از جمله پروژه های اخیر مجموعه فن آوران در عرصه سیلوسازی، پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000تن است که در چاپ دی ماه نشریه نگاشته شاهد تصویر مربوط به این پروژه هستیم.
تگ های مطلب : طرح نگاشته ساخت سیلوی بتنی سیلوهای بتنی غلات سیلوسازی سیلوی ذخیره گندم ذخیره آرد ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده