Design and implementation of concrete mold with sliding mold

Fanavaran Saze Gahar Co.[attachment=51:-.pptx]
احداث ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره سازی گندم، بعنوان بزرگترین پروژه بندری ساخت سیلوی بتنی در کل کشور توسط شرکت فن آوران سازه گهر در طی مدت زمان 8 ماه اجرا شد و در حال حاضر مشغول اجرای بخش نهایی پروژه یعنی اجرای سقف فاز دوم هستیم.این پروژه شامل دو فاز ده کندویی می باشد. ظرفیتی در حدود 20000 تن با اجرای سیلوهای ستاره ای که در فضای مابین کندوهای اصلی انحصارا توسط شرکت فن آوران سازه گهر اجرا می شود، به ظرفیت کل پروژه افزوده شده است. 

Design and implementation of concrete mold with sliding mold